Goed Speelgoed kiezen!

Als je kinderen speelgoed laat kiezen, kiezen ze altijd op uiterlijkheden. Speelgoed waarmee ze door televisie of reclamefolders kennismaken, moet het hebben van uiterlijke kenmerken. Een kind let namelijk op:

 • Licht
 • Beweging
 • Geluid
 • Kleur
 • Grootte van de doos en grootte van het speelgoed
 • Losse onderdelen
 • Details

Ze moeten nog leren om door de buitenkant heen te kijken, om te bedenken wat zij er zelf mee kunnen doen, of het bij hun manier van spelen past ( inplaats van dat zij hun spel , hierbij aan moeten passen. )En of de verrassing leuk blijft ook nadat de verrassing uitgepakt is. Kinderen kiezen voor speelgoed dat prachtig is om te hebben, meer voor het krijgen dan om mee te spelen. Kinderen laten kiezen is hetzelfde als kinderen vragen wat we zullen eten vandaag. Voor een keertje  helemaal niet erg……..maar niet goed en gezond voor iedere dag !

 

Ouders kiezen speelgoed op de volgende kenmerken en om de volgende redenen

Prijs- duurzaamheid- kinderwens- pedagogisch- jeugdherinnering- mijlpaal. Bij het uitzoeken van speelgoed telt meer dan kwaliteit, smaak en prijs, de ouder wil nl.ook  goed kiezen als opvoeder. Uit de keuze moet liefde blijken, begrip voor wat een kind wil en kan, maar ook wat de gever van het kind verwacht, waartoe hij stimuleren wil en wat hij zelf mooi, goed of leuk vindt. De invloed van de prijs van speelgoed hangt mede af van de waarde die de gever hecht aan spelen. Aan wat hij/zij zelf belangrijk vindt of als kind graag wilde hebben. Omdat mensen van twintig jaar en ouder al veel ervaringen in het leven hebben opgedaan, zijn zij snel gevoelig voor wat ‘ nieuw ‘ heet te zijn. Zij verliezen soms uit het oog dat voor hen vertrouwde en bekende dingen, voor kinderen een heel nieuwe eerste ervaring kan zijn .Verwachtingen, verplichtingen en herinneringen spelen bij het kiezen van speelgoed door volwassenen een minstens even grote rol als de afweging van concrete feiten als prijs, kwaliteit, duurzaamheid en speelwaarde. Sommige ouders zijn onzeker in de zoektocht naar speelgoed en zoeken aanknopingspunten in de reclamefolders, grote stapels ( want dan zal het wel goed lopen en goed zijn ), in aanbiedingen en in de door kinderen aangegeven wensen.

Weloverwogen speelgoed geven behoort bij de praktische uitvoering van opvoeden. De opvoeder heeft de verantwoording om open te staan voor wat spelen voor een kind kan betekenen. Het kind moet speelgoed aangeboden krijgen dat bij hem past, waardoor hij gestimuleerd wordt en de ruimte krijgt om zelf dingen te ontdekken. Maar ook hier geldt, net als met de keuze van de warme maaltijd, het mag ook weleens zomaar iets leuks tussendoor zijn. Een goed combinatie van beide opvoedstijlen is natuurlijk het allerbeste !!!!

 

Over speelgoed bij de aard van het kind

Ieder kind wordt geboren met een eigen aard. Die aard bepaalt ,zeker in de kindertijd ,hoe kinderen zich gedragen, reageren en zich uiten. De aard zelf verandert niet. Hoe iemand met zijn aard omgaat, kan in de loop der jaren wel veranderen .Door ervaring leert een kind zich b.v. beheersen waardoor het zorgvuldiger wordt , of leert het zich wat vrijer op te stellen om creativiteit toe te laten. De aard is mede bepalend bij ( speelgoed ) voorkeuren en de manier waarop kinderen spelen. Alle kinderen spelen met een bal, allemaal op een eigen manier. Niet alles is even leuk voor iedereen. Een constructiesysteem waarvoor fijne bewegingen nodig zijn, past niet bij kinderen met grove bewegingen. Grof verdeel zijn er 4 types : rauwers, douwers, bouwers en schouwers. Met alle mengvormen, van rauw-douwers tot beschouwende bouwers blijven een aantal kenmerken bepalend voor de manier van benadering en de reactie. Door bij het uitzoeken van speelgoed de aard van het kind waarvoor het bedoeld is te betrekken, verhoogt u de kans op succes.

 

Rauwers 

Kenmerkende activiteiten:

 • veel beweging
 • veel vrijheid
 • veel ruimte
 • veel sociale contacten
 • veel praats
 • veel uitdaging
 • veel drukte


Speelwaarde

Rauwers zijn kinderen die ruimte om zich heen nodig hebben. Ze houden van beweging, zijn dikwijls ondernemend en rusteloos met weinig geduld. Met stilte hebben ze net zoveel moeite als met stilstaan. Ze willen de omgeving laten merken dat ze leven. ze zijn te horen, te zien en te voelen. Rouwers die wat maken, willen snel klaar zijn, spelletjes mogen niet te lang duren, niet te ingewikkeld zijn en moeten vooral actie bevatten. Sociale contacten, zijn voor rouwers belangrijk. veel, vaak wisselende vrienden en vriendinnen, voor alles te vinden, snel enthousiast tot snel teleurgesteld, vlug reageren tot vlug belangstelling verliezen. nieuwe ervaringen staan voor nieuwe uitdagingen.

Ervaringen verdiepen, variëren of welbewust  toepassen, lijkt ze minder leuk. Globale beelden spreken meer aan dan details. Rages meer dan zorgvuldig op te bouwen systemen werken naar voorbeeld meer dan vrij materiaal waarmee ze zelf iets moeten bedenken. Rauwers zijn ook de kinderen van tegenstellingen. Tegenover alle lef, staat de faalangst.Tegenover bravour een heel klein hartje, de ruwe bolster met de blanke pit. Zelfstandig, soms agressief gedrag, wordt afgewisseld met lekker knuffelen en voor zich laten zorgen.Veel van deze kenmerken doen aan jongensgedrag denken. Dat meisje zou een jongen kunnen zijn ( niet zo geslaagd als meisje lijkt het onuitgesproken vooroordeel ), zeg meer over aard dan over meisjes-jongensachtig.

Speelgoed 

Spelletjes met eenvoudige opdrachten, niet langer dan een kwartier per spel,veel actie-reactie, licht beweging en geluid ter ondersteuning van de actie, duidelijk onderscheid tussen goede en foute zetten, waarbij evenwicht, richten en coördinatie belangrijk zijn. Speelgoed waarbij het kind zich grof en snel bewegen kan : (loop) fietsen, sportspeelgoed, video(computerspellen),
buitenspeelgoed zoals schommel, glijbaan, klimrek, zandbak met schep, kruiwagen, hobbelpaard, skelter, bal, rolschaatsen, slee.      Speelgoed dat flink in beweging te zetten is  met een eenvoudige beweging zoals auto’s ( bij voorkeur in salto’s, mechanisch, op afstand bestuurbaar ,) bromtol, flipperkast , zelf te construeren, vaste knikkerbaan/kegelbaan.                                                             Speelgoed waarmee ruimte te vullen is, met snel en indrukwekkende resultaten : school en tekenborden, groot papier, vingerverf, stoepkrijt, waterpistolen, planken met timmergereedschap, viltstiften, verf met ( dikke )  kwasten, groet blokken en constructiesystemen, grof sloop en knutselmateriaal zoals grote kartonnen dozen. Speelgoed waarbij spanning is op te bouwen : poppenkastpoppen, video’s, trommel, drumstel, keyboard, xylofoon, actie poppen, walkie talkie, camouflage, smink, maskers.


Douwers

Kenmerkende activiteiten:

 • vindingrijk
 • brede belangstelling / nieuwsgierig
 • eerst kijken / nadenken/oriënteren
 • opbouw en variatie in interesse
 • doelgericht / bewust bezig
 • eigen  invulling / mening / keuze

Speelwaarde  

Douwers weten van doordouwen. Doordenken levert originele ideeën op, een rijk taalbezit, veel fantasie en het vermogen tot logisch denken. Douwers zijn vindingrijk en nemen een gegeven niet snel voor waar aan. Ze controleren, willen zelf proberen, zijn eigenwijs, initiatiefrijk en niet snel tevreden met het behaalde resultaat. want het kan misschien beter. Doorzetten tot hobby’s, vaardigheden en verzamelingen. Douwers laten zich niet snel uit het veld slaan, raken niet gauw teleurgesteld en weten tegenslagen te verwerken. Daarmee verwerken ze tegenslagen op een vanzelfsprekende manier met iedereen. Iets moeilijks kan een uitdaging betekenen. Ongeduld leidt meestal niet tot opgeven. Douwers kunnen leiders op de achtergrond zijn, plannen makers, mondige ondernemers, aangevers bij kinderen die net iets meer durven.

Douwers hebben dikwijls gevoelige periodes. Ze kunnen maanden verslingerd zijn aan puzzelen, daarna alleen maar aan knikkeren of weer aan iets anders. Ze houden van het verwerven van vaardigheden om de vaardigheid zelf. Het leren goochelen is b.v. vaak belangrijker dan de voorstelling geven voor publiek .Meer, beter of harder kunnen dan leeftijdgenootjes, is een uitdaging naar eigen kunnen. Compensatie en toetsing aan wat anderen hebben, kunnen en kennen is alleen al belangrijk om zichzelf op te jagen. Sportiviteit hoort daar net zo goed bij als vals spelen. Spelregels geven een ordening, waar ze goed mee overweg kunnen als middel om hun doel te bereiken en naar eigen hand te zetten. Douwers hebben over het algemeen een brede belangstelling. Wanneer ze een voorkeur hebben, willen ze daar veel van weten, doen of hebben.


Speelgoed

Speelgoed waaraan ze hun eigen invulling kunnen geven, zoals creatief speelgoed, speelgoed waarmee ze een (fantasie) wereld  na kunnen spelen, knuffels, poppen, verkleedkleren, blokken, blank houten speelgoed, stokpaard, knutselmateriaal, en natuurproducten.    Speelgoed waarbij iets te ontdekken valt, zoals activiteitencenter, vormenstoof, zandmolen, waterrad, leerspeelgoed, loep, experimenteerdoos, microscoop, video’s. Speelgoed om zelf te doen: brooddeeg, huishoudelijk speelgoed, wegen, meten, timmergereedschap, tuingereedschap, schoolbord, goocheldoos ,make-up, modelbouw, naaimachine.                                         Speelgoed om uit te proberen: constructiesystemen, computerspelen, intercultureel speelgoed, kangoeroebal, springstok, stelten, schaatsen, ( pan ) fluit, klarinet, piano, knutseltechnieken, knikkers.                                                                                              Speelgoed om te laten zien wat ze kunnen en kennen zoals kleuren-, geheugen-, combinatie- en vaardigheidsspellen, poppenkast met poppen, puzzels, rekstok, skateboard , in-line skates . Speelgoed om te verzamelen zoals trends en rages, postzegels met album, poezie album, encyclope. Speelgoed waarbij verzinnen, praten en/of contact maken belangrijk zijn: telefoon, poppen en poppetjes, auto’s ,hijskraan, betonmolen, doktersset, zandbak, schommel, speelhuis.

 

Schouwers

Kenmerken en activiteiten

beschouwen                                                                                                                                                                                                    afwachten                                                                                                                                                                                                         aandacht                                                                                                                                                                                                          gevoel bezig met wat hij / zij ziet, hoort, voelt, waarneemt, ervaart                                                                                                                                               genieten                                                                                                                                                                                                           overzicht  /  rustig

Speelwaarde 

Een schouwer leeft met al zijn zintuigen op scherp. Hij hoort meer dan hij praat, voelt meer dan hij ziet, ervaart meer dan hij weet, moet meer van zichzelf, dan wat er van de omgeving van hem verwacht wordt. Een schouwer beleeft veel, zonder daar voortdurend voor uit de hoek te komen. Schouwers lijken weleens wijzer dan ze zijn. Stilzitten, een boek vasthouden, ook al houdt hij het stripboek ondersteboven, lijkt nu eenmaal intelligenter, dan hard gillend ondersteboven aan een boomtak hangen. Toch is het dezelfde handeling ( iets ondersteboven vasthouden  ) naar eigen aard. Wie slim lijkt, moet dat wel waarmaken. Van schouwers wordt soms veel gevraagd. Ze zijn vaak bereid zich tot het uiterste in te zetten. Houden van intens beleven, betekent immers ook genieten van waardering en je best doen. Positieve ervaringen zijn verleidelijk om te herhalen en te overtreffen, zoals negatieve indrukken kostte wat kost ontlopen moeten worden en in herinnering kunnen blijven groeien. Het vermogen van veel schouwers om indrukken te koesteren, geeft ruimte om talenten te ontwikkelen naast faalangst, maakt creativiteit aantrekkelijk of doet verlangen naar de zekerheid horende bij regelmaat. Het geeft het vermogen tot onvoorwaardelijk geluk maar ook tot grote kwetsbaarheid. Vaak hebben ze genoeg aan weinig ruimte. Een eigen hoekje is een kostbaar bezit, een tekenvel of schoolbord hoeft niet zo groot te zijn. ze houden over het algemeen niet van snel reageren, veel bewegen en competitie. Vaardigheden doen ze op door veel herhalen, doorzetten en vaak terugvallen op wat toch zo vertrouwd en bekend is. Schouwers kunnen zich dikwijls goed allen amuseren of samen met een welbewust uitgekozen vriend of vriendin. Dagdromen hoort bij hun spelen, net als niet willen opgeven voor hun doel bereikt is. Zoals de rauwer ondernemend kan zijn en de douwer zorgt voor een plan of originele invalshoek, zo kan de schouwer een oordeel geven voordat de bouwer het idee stapsgewijs weet uit te werken.

Speelgoed

Spelletjes om alleen te doen of waarbij elke speler zij eigen opdracht  moet uitvoeren. Spelletjes waarbij het aankomt op goed kiezen, onthouden, combineren, tellen, spelen of waarbij een strategie gevolgd moet worden met eigen ideeën en inzicht.                             Speelgoed waarmee de fantasie geprikkeld  wordt, zoals verkleedkleren, mini poppen waarmee de werkelijkheid of fantasie is na te spelen, poppenkast/poppenhuis en alle poppenbenodigdheden en toebehoren.                                                                           Speelgoed voor op een klein oppervlakte, zoals autootjes, zandbakspeelgoed, buitenbadje, klei, duikbril / snorkel, knikkerbaan, hamerbank, schommelpaard, hijskraan, tuingereedschap, keukengerei, telefoon.                                                                               Buitenspeelgoed met gelegenheid tot dromen zoals schommel, klimrek, speelhuisje, zandbak, stoepkrijt. En speelgoed waarbij alleen zijn niet eenzaam hoeft te zijn zoals een fiets, visuitrusting, vergrootglas, microscoop, experimenteerdoos, sterrenkijker.                  Speelgoed waarbij geduld belangrijk is, met een duidelijk eindresultaat : zoals puzzels, mozaïek, kleurplaten, schilderen ( op nummer ), bouw en constructiemodellen en andere knutsel en frutselwerken.                                                                                                        Speelgoed waarmee vertrouwen is op te bouwen, zoals een lieve beer, een goede pop, een zacht speelkleed, een trekbeest of kar, muziekdoosje ( draagbare cd speler en /of radio, fototoestel, muziekinstrument .                                                                          Speelgoed waarmee indrukken kunnen worden vastgelegd, fotocamera, postzegel, poesie en klasgenoten album, dagboek.

 

Bouwers

Kenmerkende activiteiten

organiseren                                                                                                                                                                                                     ondernemen                                                                                                                                                                                                     praten, verzinnen, achterhalen                                                                                                                                                                                                     weten                                                                                                                                                                                                               kunnen                                                                                                                                                                                                            sociaal                                                                                                                                                                                                              creatief-functioneel                                                                                                                                                                                                       doelgericht

 

Speelwaarde

Bouwers bouwen hun spel op . Daarvoor hebben ze veel nodig en kunnen ze alles en iedereen gebruiken. Ze doen iets graag goed, volledig, met grote inzet voor publiek. Ze willen alles een keer proberen. Het kunnen leiders zijn, kattekoppen, vertellers, regelaars, altijd vrijwilligers, frutselaars, knutselaars, handige kinderen die kunnen maken wat ze zich voornemen. Allemaal het gevolg van planmatig denken, nodig om een doel te bereiken. Ze weten de juiste hulpmiddelen te kiezen en kunnen die toepassen . Uitproberen, afwijzen en voorkeuren ontwikkelen horen daarbij. de weg naar het doel is minstens zo leuk als het bereiken van het doel. Om het eindresultaat snel te zien, zijn te volgen voorbeelden handig. Letterlijk door iets na te maken, figuurlijk door goed te kijken hoe iemand anders de zaken aanpakt. Bouwers houden van imiteren met zodra het kan een eigen invulling. Spelregels geven houvast aan een organisatie. Plattegronden bepalen grenzen en richting, waarbinnen de bouwer zijn wereld kan opbouwen. Knutseldozen vol benodigdheden brengen bouwers op ideeën. Vee losse onderdelen zijn, behalve indrukwekkend, belangrijk om voor alle omstandigheden passend materiaal te hebben. En omgekeerd: om dingen te kunnen gebruiken, verzint een bouwer een toepassing. Om te kunnen organiseren zin andere kinderen en/of veel speelgoed nodig. Bouwers brengen graag ordening aan in wat ze kunnen en weten. Daarmee lijken ze soms baasjes die alles naar zich toe rekken, aar het zijn net zo goed kinderen vol onzekerheid. Zich kunnen terugtrekken in een eigen ruimte, met een zelf opgebouwde speelwereld, een pop of een spelcomputer als tegenstander kan nodig zijn.

 

Speelgoed

Om iets te maken : blokken, constructiesystemen, creatief speelgoed, knutselmateriaal, timmergereedschap, knutseldozen.                    Om functioneel creatief te zijn ofwel creatief met een duidelijk einddoel en een beetje houvast : kleurplaten, voorbeelden,(  boeken ), zand ( vormen) mallen, stempeldozen, bouwplaten, schilderen op nummer, technieken, spelregels.                                                      Om te organiseren plattegronden, basisplaten, speelgoed waarbij van alles opgebouwd kan worden, zoals spellen met veel losse onderdelen, kleine poppetje, poppenhuizen, kastelen met ridders en toebehoren, trein-auto- en /of waterbaan.                                    Om te verzamelen en te ordenen : foto-, poësie-en vriendenalbums, doosjes met vakverdeling, bureau verzamelingen, trek en race speelgoed. Om nat te doen : verkleedkleding, imitatiespeelgoed, avonturenpoppen, tienerpoppen, sportspeelgoed, microfoon, cd speler, muziekinstrumenten.  Om op onderzoek uit te gaan :  trekdier, zaklantaarn, vergrootglas, verrekijker, fiets, fototoestel, microscoop, encyclopedie, leerzame video, experimenteerdoos, ( schaakcomputer ).                                                                             Om zich terug te trekken: speelkussen, speelstoeltje/tafel, schommel, zandbak, speelhuisje, kamertje, boeken, poppen, pluche, dagboek ( draagbare ) cd- speler of radio  , computerspel, spellen die je alleen kunt spelen.                                                                  Om te toetsen : spelletjes waarbij kunnen en weten belangrijk zijn om te winnen, snel reageren, goed kunnen raden, iets durven laten zien ( verkleedspelletjes met  opdrachten ), goocheltruc, knikkers, speelkaarten, taal-en telspellen.                                                       Om te laten zien : vlieger, trapauto, skelter, poppenwagen, crossfiets, schmink, make-up, zwemspelgoed, bodyboard, goocheldoos.

 

Uit : Het speelgoedboek

Marianne de Valck